Keberkesanan Penggunaan Peta Mindadalam Menguasai Subtopik Mitosis Dan Meiosis Bagi Subjek Biologi Di Kalangan Pelajar Tingkatanempat Sains

Nurul Fatihah, Ahmad Khaidzir and Zahid, Mat Said (2007) Keberkesanan Penggunaan Peta Mindadalam Menguasai Subtopik Mitosis Dan Meiosis Bagi Subjek Biologi Di Kalangan Pelajar Tingkatanempat Sains. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined] thesis, upsi.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: Http://pustaka.upsi.edu.my/mom/cm/content/view/vie...

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menyelidik keberkesanan penggunaan peta minda dalam menguasai subtopik Mitosis dan Meiosis bagi Subjek Biologi di kalangan pelajar Tingkatan Empat Sains. Selain itu kajian ini ingin melihat tahap pengetahuan sedia ada pelajar tentang subtoik mitosis dan meiosis. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kajian kuatitatif yang bersifat kajian ekperimen secara kuasi. Bilangan sampel adalah seramai 60 orang pelajar Tingkatan Empat Sains dari sebuah sekolah menengah di.Kuala Lumpur. Pemilihan sampel adalah secara rawak. berkelompok iaitu seramai 30 orang pelajar diambil mewakili kumpulan kawalan dan 30 orang lagi mewakili kumpulan eksperimen. dengan tidak mengambil kira bilangan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Kajian ini menggunakan soalan ujian untuk mendapatkan data. Soalan ujian ini terdiri daripada 12 soalan objektif dan 2 soalan struktur. Kajian rintis dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan ujian ini. Semua data dikumpul, dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan median, mod dan min dan sisihan piawai bagi menjawab persoalan kajian Ujian T pula digunakan untuk menguji keberkesanan kaedah peta minda dengan mengetahui perbezaan pencapaian di antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dalam ujian pos. dan tahap pengetahuan sedia ada melalui ujian pra Hasil kajian menunjukkan peta minda berkesan membantu pelajar dalam menguasai subtopik mitosis dan meiosis ini.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_Other" not defined])
Subjects: Biology Education > Biology Education
Divisions: Universiti Pendidikan Sultan Idris
Depositing User: @ IT Manager UTM...
Date Deposited: 20 Nov 2013 02:12
Last Modified: 20 Nov 2013 02:12
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/1258

Actions (login required)

View Item View Item