Penggunaan Jadual Penentu Ujian (jpu) Ketika Membina Item-item Soalan Ujian Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Daerah Kulai, Johor

Solatin, Sumini and Abd Latib, Azlan (2002) Penggunaan Jadual Penentu Ujian (jpu) Ketika Membina Item-item Soalan Ujian Di Kalangan Guru-guru Kemahiran Hidup Di Daerah Kulai, Johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti sama adqa guru-guru Kemahiran Hidup Daerah Kulai mempraktikkan penggunaan Jadual Penentu Ujian (JPU) ketika pembinaan item-item soalan Kamairan Hidup. Objektif kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengetahuan sedia ada responden, penggunaan aras Taksonomi Bloom, faktor persekitaran serta meninjau perbezaan jantina responden ketika mengaplikasikan penggunaan Jadual Penentu Ujian. Instrumen kajian untuk hasil dapatan adalah soal selidik dan skala 5 (lima) mata telah digunakan untuk mengukur jawapan responden. Responden yang dipilih terdiri daaripada 65 orang guru Kemahiran Hidup yang melibatkan 9(sambilan) buah sekolah menengah di Derah Kulai, Johor. Data-data mentah telah di analisis menggunakan perisian SPSS (Statiscal Package For The Social Sciences) versi 10.0 untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan. Ujian t digunakanmendpatkan nilai signifikan di antara pemboleh ubah bebas dengan faktor jantina. Hasil dapatan kajian menunjukkan guru-guru Kemahiran Hidup lelaki dan perempuan sememangnya berpengatahuan dan menggunakan setiap aras yang dicadangkan dalam Taksonomi Bloom ketika mempraktikkan penggunaan Jadual Penentu Ujian. Namun begitu, faktor persekitaran didapati menyebabakan penggunaanya sering kali dilupakan. Oleh itu bagi mengatasi masalah ini, penyelidik juga ada mencadangkan tatacara panduan ketika meracangkan pembinaan item-item soalan yang boleh digunakan untuk tujuan penilaian.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 02173
Subjects: Evaluation and Assessment > Evaluation and Measurement
Technical & Vocational Education > Living Skills
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 06:56
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/11821

Actions (login required)

View Item View Item