Tinjauan Mengenai Kewujudan Masalah Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Sph Dan 4 Sph Yang Telah Berkeluarga Sepanjang Mengikuti Pengajian Di Utm Skudai: Satu Kajian Kes.

Hussein, Mohd Nazri and Idris, Abdul Razak (2002) Tinjauan Mengenai Kewujudan Masalah Pembelajaran Di Kalangan Pelajar-pelajar Pkpg Tahun 3 Sph Dan 4 Sph Yang Telah Berkeluarga Sepanjang Mengikuti Pengajian Di Utm Skudai: Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kewujudan masalah pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar PKPG tahun 3 SPH dan 4 SPH yang telah berkeluarga yang sedang mengikuti pengajaian sepenuh masa di UTM. Kajian ini melibatkan seluruh populasi di mana ia melibatkan ke semua pelajar tahun 3 SPH dan 4 SPH yang telah berkeluarga yang mana merangkumi seramai 87 orang pelajar. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul maklumat bagi tujuan kajian ini ialah soal selididk. Terdapat dua bahagian dalam soal selidik yang mana Bahagian A merangkumi maklumat yang berkaiatan dari responden manakala Bahagian B pula berkaitan dengan penyataan uantuk mendapatkan maklumat berkaiatan kajian yang dijlanakan. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statiscal Package For The Social Sciences (SPSS) version 9.01 For Windows untuk mendapatkan nilai min, peratus dan frekuansi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan responden mempunyai masalah dalam setiap faktor yang dikemukakan walaupun permasalahan yang dihadapi tidak berada pada tahap kritikal. Selain itu, beberapa cadangan yang sesuai dikemukakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar PKPG yang telah berkeluarga.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 02008
Subjects: Theory and Practice of Education > Learning Difficulties
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 06:55
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/11656

Actions (login required)

View Item View Item