Pembangunanperisianmultimediacd-romkonfigurasielektronberasaskanteorikecerdasanpelbagai

Azanan, Sabrina and Shariffudin, Rio Sumarni (2008) Pembangunanperisianmultimediacd-romkonfigurasielektronberasaskanteorikecerdasanpelbagai. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: Http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfw...

Abstract

PerisianpendidikanyangdibangunkandalamkajianinibertajukPerisianMultimediaCD-ROMKonfigurasiElektronBerasaskanTeoriKecerdasanPelbagai(LearningElectronicConfigurationUsingMI).KonfigurasielektronadalahsalahsatusubtopikbagimatapelajaranKimiayangditawarkandiinstitusipengajiantinggidanperisianiniamatsesuadigunakanolehsiswazahyangmengambilsubjekKimia.ModelrekabentukyangdigunakanuntukpembangunanperisianiniadalahmodelADDIE.PerisianutamayangdigunakanialahMacromediaAuthorwaredanMacromediaFlash8keranaiamudahdikendalikandanmemenuhiciri-ciriyangdikehendakibagimenghasilkanperisianini.Selainitu,beberapaperisiantambahanlainsepertiSoundForge6.0danAdobePhotoshopCS2digunakanuntukmenggabungkanelemen-elemengrafik,animasi,teks,suaradansebagainyakedalamperisianini.Penilaianawalyangdilakukanterhadapperisianinimendapatikeputusanpositif.Perisianinidiharapkandapatdijadikansebagaisalahsatuproduktempatanyangefektifdalammeningkatkanpengetahuandanmemudahkanprosespengjarandanpembelajaran.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 07944
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 05:11
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/11074

Actions (login required)

View Item View Item