Persepsi Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap kompetensi Diri Semasa Menjalani Latihan Industri

Mohamed Kassim, Norhidayah and Abdul Latif, Adibah (2008) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia Terhadap kompetensi Diri Semasa Menjalani Latihan Industri. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: Http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfw...

Abstract

Kajian ini telah dijalankan untuk mengenalpasti tahap kompetensi diri di kalangan pelajar tahun akhir Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia semasa mereka menjalani Latihan Industri. Satu hubung kait akan dijalankan bagi mengkaji perhubungan antara keempat-empat jenis kompetensi diri iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja secara kumpulan, penyelesaian masalah dan pembelajaran sepanjang hayat. Kajian ini juga dilakukan untuk mengkaji perbezaan tahap kompetensi diri merentas jantina. Responden kajian ini adalah seramai 87 orang pelajar Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan yang meliputi empat kursus. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk melihat tahap kompetensi diri pelajar manakala untuk mengkaji hubungan antara keempat-empat kompetensi diri, analisis inferensi korelasi telah digunakan. Bagi melihat perbezaan jantina terhadap kompetensi diri pula, analisis yang dijalankan merupakan kaedah ujian-t. Hasil kajian menunjukkan tahap kompetensi diri pelajar berada pada tahap yang tinggi. Kajian yang dilakukan juga menunjukkan terdapat beberapa hubungan yang signifikan antara keempat-empat tahap kompetensi diri pelajar. Walaubagaimanapun, ujian-t yang dijalankan telah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kompetensi diri pelajar merentas jantina

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 07906
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 05:10
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/11036

Actions (login required)

View Item View Item