Amalan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru- Guru Sains Di Sekolah Menengah Daerah Muar, Johor.

Yahaya, Radi and Boon, Yusof (2007) Amalan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru- Guru Sains Di Sekolah Menengah Daerah Muar, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian berbentuk deskriptif ini dijalankan secara tinjauan melalui soal selidik ke atas 16 buah sekolah menengah di daerah Muar. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti amalan penyeliaan dan tanggapan guru-guru terhadap penyeliaan pengajaran di dalam bilik darjah dan melihat adakah penyeliaan yang dijalankan menggunakan pendekatan klinikal. Sebanyak 89 set soal selidik telah diedarkan kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Kajian rintis dijalankan menggunakan kaedah Alpha Cranbach bagi menentukan kebolehpercayaan instrument kajian. Data dikumpul secara kuantitatif dan dianalisa menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS 14.0 for windows). Ujian t dan ujian F (ANOVA sehala) pada aras α = 0.05 digunakan dalam menjawab persoalan. Min, kekerapan dan peratusan juga digunakan dalam menganalisis data. Kajian mendapati tanggapan guru-guru terhadap penyeliaan adalah positif dan amalan penyeliaan menggunakan pendekatan klinikal yang melibatkan tiga fasa utama ; sebelum, semasa dan selepas penyeliaan di sekolah-sekolah kajian didapati pada tahap tinggi.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 07589
Subjects: Curriculum and Instructions > Pedagogy
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 04:53
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/10720

Actions (login required)

View Item View Item