Kajian Penggunaan E-pembelajaran Di Kalangan Pelajar tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kh) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, skudai, johor.

Yahya Ariff, Mohd Yusri and M Said, Mohd Nihra Haruzuan (2007) Kajian Penggunaan E-pembelajaran Di Kalangan Pelajar tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (kh) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, skudai, johor. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (KH), UTM sesi 2006/2007. Responden kajian ini terdiri daripada 53 orang pelajar dari kursus SPH Perdana dan PKPG. Data yang dikumpulkan melalui kaedah analisis diskriptif diproses dengan menggunakan perisian Statistical For Sosial Science (SPSS) Windows versi 11.5 untuk mendapatkan hasil kajian dalam bentuk kekerapan, peratusan dan skor min. Instrumen kajian adalah satu set soal selidik menggunakan skala likert 5 pemeringkatan yang mengandungi 30 item. Nilai kebolehpercayaan instrumen adalah α = 0.8647. Keputusan kajian menunjukkan bahawa aspek kemahiran asas dan tahap penggunaan epembelajaran berada pada tahap yang tinggi. Walau bagaimanapun aspek permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan e-pembelajaran hanya mencapai tahap yang sederhana. Implikasi dan cadangan kajian turut dinyatakan di bahagian akhir laporan penulisan ini.

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 07503
Subjects: General Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 04:44
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/10634

Actions (login required)

View Item View Item